โปรดรอสักครู่...

บัตรเครดิต คือบัตรที่ทำให้คุณสามารถกู้เงินจากสถาบันทางการเงินมาใช้ล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า เช่น อาหาร เสื้อผ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณยังสามารถใช้บัตรเครดิตในการชำระค่าบริการต่าง ๆ เช่น จองเที่ยวบิน จ่ายค่าน้ำมัน ค่าบริการทั่วไป และจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ

ในขณะที่บางท่านใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้าราคาแพงเท่านั้น เช่น กระเป๋าแบรนด์เนม อุปกรณ์แกตเจ็ท หรือรายการอื่น ๆ ที่ปกติต้องเก็บออมเป็นเดือน ๆ จึงจะสามารถซื้อได้ แต่เมื่อมีบัตรเครดิต ธนาคารจะให้คุณกู้เงินเพื่อซื้อสินค้าเหล่านั้นได้ทันที โดยที่คุณสามารถชำระหนี้ค่าใช้จ่ายได้ในภายหลังหรือเลือกผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนก็ได้ ซึ่งวิธีการผ่อนจ่ายทีหลังนี้คุณจะต้องเสียดอกเบี้ยให้กับผู้ให้บริการบัตรเครดิตด้วย

วิธีการ สมัครบัตรเครดิต มีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้


1. ค้นหาข้อมูลก่อนตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต คุณจำเป็นต้องรู้ไลฟ์สไตล์ของตัวเอง เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากการใช้บัตรเครดิต ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อย ๆ บัตรเครดิตที่คุณควรมองหาคือบัตรเครดิตที่มีการสะสมไมล์เพื่อนำไปแลกรับตั๋วเครื่องบิน

2. ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เงื่อนไขการผิดนัดชำระหนี้ ระยะเวลาที่สามารถค้างชำระโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย กำหนดการณ์ชำระหนี้ และเงื่อนไขสำคัญอื่น ๆ ที่มักจะอยู่ในข้อตกลง อย่าลืมเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของบัตรแต่ละธนาคาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกบัตรเครดิตที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

3. สถาบันการเงินผู้ออกบัตรจะตรวจสอบประวัติเครดิตกับเครดิตบูโร เพราะต้องการทราบว่าประวัติการชำระหนี้ของคุณนั้นมีความน่าเชื่อถือเพียงใด คุณมีความสามารถในการชำระยอดเรียกเก็บเงินในแต่ละเดือนหรือไม่ จะมีการผิดนัดชำระเกิดขึ้นหรือเปล่า ดังนั้น คุณควรเตรียมตัวสำหรับการตรวจสอบประวัติเครดิต โดยการพยายามอย่าชำระหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันล่าช้า อย่าผิดนัดชำระหนี้ที่มีอย่างเด็ดขาด โอกาสที่คุณจะได้รับอนุมัติจะเพิ่มขึ้นมากหากทางธนาคารพบว่าคุณมีเครดิตที่ดี ไม่เคยค้างชำระค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ธนาคารก็จะขอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำงาน รายได้ต่อเดือน รวมไปถึงอายุของคุณ เพื่อใช้ในการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตให้แก่คุณ

คำถามต่อไปบัตรเครดิตมีให้เลือกมากมาย คุณจะเลือกสมัครบัตรใบไหนดี ? วิธีที่ง่ายและสะดวกสบายที่สุดคือเปรียบเทียบบัตรเครดิตผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเว็บไซต์ MoneyGuru.cmu67k.com จะสามารถช่วยคุณเปรียบเทียบบัตรเครดิตจากผู้ให้บริการทุกเจ้าในประเทศไทย ภายในเวลาแค่ 1 นาที ทำให้คุณสามารถเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของบัตรต่าง ๆ ได้ภายในไม่กี่คลิก

4. ก่อนการยื่นใบสมัครบัตรเครดิต คุณควรตรวจสอบเอกสารทุกอย่างว่าครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อที่จะไม่ถูกปฏิเสธการขออนุมัติบัตรหรือถูกตีกลับเพราะยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน อีกทั้ง ควรตรวจสอบว่าคุณได้กรอกข้อมูลบนใบสมัครอย่างถูกต้องครบถ้วน การตรวจสอบใบสมัครจะช่วยประหยัดเวลาของคุณไปได้มาก เนื่องจากเอกสารจะไม่ถูกตีกลับเพื่อแก้ไขและส่งใบสมัครซ้ำอีกรอบนั่นเอง

คุณสมบัติของผู้ของผู้สมัครบัตรเครดิตนั้น มีดังต่อไปนี้ 1. มีอายุระหว่าง 20 - 60 ปีบริบูรณ์

 2. มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท (แล้วแต่สถาบันการเงินกำหนด)

 3. ต้องเป็นคนไทย หรือถือสัญชาติไทยเท่านั้น

 4. หากเป็นชาวต่างชาติจำเป็นต้องมี work permit ในการทำงานและพำนักอยู่ในประเทศไทย

 5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำตามที่สถาบันการเงินผู้ให้กู้กำหนดเอาไว้


เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิต มีดังต่อไปนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ)

 2. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลังย้อนหลัง 3-6 เดือน

 3. หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน (เอกสารสำหรับพนักงานบริษัทหรือผู้ที่มีรายได้ประจำ)

 4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ (เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

 5. สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือ work permit (เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย)

บัตรเครดิตโดยทั่วไปจะมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรรายปีซึ่งจะตามมาด้วยสิทธิประโยชน์มากมายที่มากับบัตร เช่น บัตรสะสมแต้ม สะสมไมล์ หรือ Cash Back แต่ก็มีบัตรเครดิตประเภทที่ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี โดยบางธนาคารหรือผู้ออกบัตรจะกำหนดให้ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีถ้ามียอดการใช้จ่ายถึงขั้นต่ำตามที่ธนาคารกำหนด โดยในปัจจุบันมีบัตรเครดิตจากหลากหลายธนาคารชั้นนำที่มีกำหนดเงื่อนไขฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพเพื่อลดความกังวลและประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของบัตรเครดิตดังกล่าว
ข้อดีของบัตรเครดิตฟรีค่าธรรมเนียม คือ การประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมรายปี เพราะฉะนั้นบัตรเครดิตปรเภทนี้จึงเหมาะกับบุคคลดังต่อไปนี้

 • ผู้ที่เริ่มใช้หรือมีบัตรเครดิต คนที่ไม่เคยมีบัตรเครดิตมาก่อนควรพิจารณาบัตรเครดิตฟรีค่าธรรมเนียมรายปีเป็นตัวเลือกแรก เนื่องจากประหยัดค่ามใช้จ่าย และถ้าไม่ได้มีการใช้จ่ายผ่านบัตรบ่อยๆการสมัครบัตรเครดิตทั่วไปจะโดนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีโดยเปล่าประโยขน์

 • ผู้ที่ใช้บัตรเครดิตไม่บ่อย เนื่องจากโดยทั่วไปบัตรเครดิตจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีถ้ามียอดการใช้จ่ายไม่ถึงเกณฑ์ที่ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตได้กำหนด ซึ่งถ้าคุณเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านเครดิตไม่บ่อยจะทำให้โดนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี

{หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}|
{หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}|